NVBP.nl

Nederlandse Vereniging voor Bingo en Poker

 • Advertise Here
 • Advertise Here
 • Advertise Here
 • Advertise Here

Perudo een Zuid-Amerikaans dobbelspel

 • Posted by NVPB.nl
 • februari 4th, 2017

Het doel van Perudo is om als laatste speler nog in bezit te zijn van dice. Dit kan bereikt worden door in te zetten op een zo hoog mogelijk puntenaantal of door een bluffende tegenspeler te straffen. Als je het spel wilt spelen heb je zes 6 dobbelbekers nodig in zes verschillende kleuren. Ook heb je zes setjes van vijf dobbelstenen nodig in dezelfde kleuren als de bekers. Iedere speler krijgt één beker en zes dice stenen.

Spel verloop

Alle spelers schuddel de dice in hun beker en keren de beker om op de tafel. De dobbelstenen mogen onder de beker blijven. De startende speler kijkt vervolgens onder zijn beker naar het resultaat van zijn worp, zijn tegenspelers mogen dit niet zien. Deze speler doet een startbod, waarbij hij gokt hoeveel dobbelstenen er van een bepaald getal minimaal op tafel liggen. Dit geld niet alleen voor zijn eigen worpen, maar die van alle spelers.  De 1 telt hierbij als joker, en mag voor ieder ander getal worden ingezet.

Na dit startbod is het de beurt aan de volgende speler. Deze speler kan drie verschillende acties nemen. Hij kan het bod verhogen, het bod van de vorige speler in twijfel trekken of een jokerbod doen.

Bod verhogen

Wanneer de startspeler bijvoorbeeld een bod heeft neergelegd van vijf 2en, dan kan de speler het bod op twee manieren verhogen.

 1. Het aantal stenen verhogen, bijvoorbeel zes of zeven 2en
 2. Hij kan naar een ander getal gaan, bijvoorbeeld van vijf 3en naar 7 4en. Er moet altijd een minimaal 2 punten bijkomen bij het aantal stenen.

Als deze speler kiest voor verhoging van het bod, dan is de volgende speler aan de beurt, die dezelfde handeling moet ondergaan. Dit herhaalt zich totdat het bod in twijfel wordt getrokken.

Bod in twijfel trekken

Wanneer een speler denkt dat er te hoog wordt geboden en dat het genoemde punten aantal niet op de tafel ligt, dan mag hij de vorige speler in twijfel trekken. De volgende stappen moeten dan ondernomen worden:

 1. De speler roept dan Dudo
 2. Alle spelers laten hun dobbelstenen zien
 3. Het totaal aantal stenen met de ogen die genoemd zijn in het bod wordt geteld, jokers worden ook meegeteld
 4. Als het punten totaal lager is dan het bod, dan moet de speler die te hoog heeft geboden, één van zijn eigen dobbelstenen inleveren.
 5. Wanneer het punten aantal gelijk is of hoger, dan moet de speler die twijfelde een dobbelsteen inleveren.

De speler die een dobbelsteen verliest, mag in de volgende beurt als eerste een bod doen.

Jokerbod

Er is ook de mogelijkheid om het bod te verhogen met een zogenaamd jokerbod. De speler die aan de beurt is, gokt hoeveel jokers er minstens op tafel zullen liggen. Het jokerbod bestaat dan uit de helft van het bod van de vorige speler. Wanneer het laatste bod bijvoorbeeld acht 6en was, dan moet het jokerbod minimaal 4 zijn. Wanneer het gaat om een oneven aantal, dan wordt het jokerbod altijd naar boven afgesteld. Er moet immers verhoogd worden. De eerstvolgende speler kan nu kiezen of hij verhoogt op het jokerbod of dat hij terug keert naar een regulier bod. Een regulier bod wordt dan weer bepaald door het laatste jokerbod te verdubbelen en hier één bij op te tellen. Een bod volgend op een jokerbod van zes jokers bijvoorbeeld, zal dan minimaal 13 moeten zijn. De speler mag hierbij wel zelf beslissen van welke steen hij er 13 biedt. Wanneer een speler zijn vierde dobbelsteen kwijtraakt en nog maar één dobbelsteen in bezit heeft, dan ontstaat er de Palifico ronde.

Wat is de Palifico ronde

Zodra een speler zijn vierde dobbelsteen is kwijtgeraakt, dan geldt de komende ronde als Palifico. In deze ronde mag het getal van het aanvangsbod niet gewijzigd worden. Er mag nu alleen maar een hoger aantal van dezelfde steeen geboden worden. Tijdens deze ronde geldt de 1 ook niet als joker, waardoor er dus ook geen jokerbod gedaan kan worden.
Als de speler met één dobbelsteen deze ronde overleeft, dan wordt de ronde daarop weer op de normale wijze gespeeld.

Calza

Dobbelstenen kunnen ook terug gewonnen worden. Dit kan als men het het geboden bod goed heeft. Dit doe je door Calza te roepen. Als je dit doet op een moment dat iemand bijvoorbeeld zeven 6en heeft geboden, win je een dobbelsteen terug. Ook hierbij geld dat de Perudo een joker is. Ligger er echter minder of meer dan het geboden aantal, dan verlies je een steen. Je kan geen Calza spelen, als de persoon voor jou net geboden heeft. De speler die hierbij een online dice heeft teruggewonnen, amg het eerstvolgende bod doen. Heeft hij deze dice verloren, dan mag de vorige speler die als laatste geboden heeft, opnieuw een bod doen. Wanneer een speler zijn laatste dobbelsteen heeft verloren, dan wordt deze buitenspel gezet en mag niet meer meedoen.

Einde van het spel

Het spel is afgelopen waneer nog maar één speler in het bezit is van dice. Deze speler is de winnaar van het spel.Comments are closed.